Logo Ministerium für Generationen NRW
 • Kurzinformationen in englischer Sprache
 • Kurzinformationen in türkischer Sprache
 • Kurzinformationen in russischer Sprache

Familienzentren - türkische Fassung

Hoş Geldiniz!


Aile Merkezleri, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin önemli birer markasıdır. Bu merkezlerin, Kuzey Ren Vestfalya eyaletini en fazla çocuk ve aile dostu bir eyalete dönüştürme amacının hayata geçirilmesinde belirleyici katkıları olmaktadır. İnternet sayfalarımızda önemli ipuçları ve Eyalet Programı hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Sizleri, Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Aile Merkezleri’nin faaliyetleri hakkında bilgi edinmeye davet ediyoruz.

Eyalet Programı

“Familienzentrum Nordrhein-Westfalen” (Kuzey Ren Vestfalya Aile Merkezi) başlıklı Eyalet Programı ile eyalet hükümetimiz 2012 yılına kadar bütün eyalet çapında çocuklara yönelik 3.000`e yakın okul öncesi eğitim kurumunu aile merkezlerine dönüştürecektir. Gitgide daha çok sayıda aile bu Aile Merkezleri’nden yararlanmaktadır. Çünkü birinci sınıf bir yol gösterici olan bu merkezler hem çocuklar hem de aileler için eğitim, danışmanlık ve destek hizmetleri vermektedir. Aile Merkezleri, ebeveynlerin çocuk yetiştirme becerilerini geliştirmekte ve iş hayatı ile özel hayatın daha iyi bir şekilde bir arada götürülmesine katkıda bulunmaktadır. Aileleri ve çocukları desteklemeye yönelik çok çeşitli etkinliklerden oluşan bir ağın merkezi olarak Aile Merkezleri ebeveynlere ve çocuklara henüz erken yaşlardan itibaren danışmanlık ve bilgi hizmetleri vermekte, yaşamın bütün alanlarında yardımcı olmaktadır.

Aile Merkezleri’nde gerçekleştirilen birbirinden çeşitli etkinlikler bir arada sunularak

 

 • çocuklara kişisel özelliklerine uygun kapsamlı bir teşvik programı uygulanmakta ve eğitim olanakları üzerinde yoğunlaşılmaktadır,
 • özellikle göçmen ailelerin çocuklarındaki dilsel eksiklikler erkenden fark edilebilmekte ve kişiye özel teşvik programları sayesinde bu eksiklikler sistemli bir şekilde giderilebilmektedir,
 • çocukların güçlü ve zayıf oldukları noktalar erkenden fark edilebilmekte ve ebeveynlere eğitim, çocuk yetiştirme, sağlık vs. gibi alanlarda henüz erken yaşlardan itibaren amaca yönelik danışmanlık hizmetleri verilebilmektedir,
 • okul öncesi eğitim kurumları çocuklar için hem eğitim ortamlarına hem de sosyal hayata katılım gösterdikleri ortamlara dönüştürülebilmekte ve böylelikle de ebeveynlerin çocuk yetiştirme becerileri geliştirilmektedir,
 • ebeveynlere gündelik hayatın zorlukları ile başa çıkmalarında yardımcı olunabilmekte, bu türden yardımlar doğrudan ve herhangi bir engel çıkartılmaksızın sunulabilmektedir,
 • iş hayatı ile özel hayatın daha iyi bir şekilde bir arada yürütülmesine katkıda bulunulduğundan göçmen ailelerine ve eğitim seviyesi düşük ailelere daha iyi hizmet verilebilmektedir,
 • ailelerin de katkılarıyla düzenlenen etkinlikler sayesinde çocuklara yönelik gözetim hizmetlerinin saatlerinde ve karma yaş gruplarında çeşitlilik sağlanabilmektedir,
 • çocuklara gündüzleri bakmak üzere görevlendirilen bakıcı anne ve bakıcı baba hizmetleri çoğaltılabilmekte ve bu hizmetlerin kalitesi artırılabilmektedir,
 • Aile Merkezleri’nin bulunduğu semtlerde aileler için karşılıklı paylaşımda bulunabilecekleri ortamlar yaratılabilmektedir.

Nerelerde Aile Merkezi var?

 

Bir Kalite İşareti Olarak “Familienzentrum NRW”
“Familienzentrum NRW” (Kuzey Ren Vestfalya Aile Merkezi) başlıklı Eyalet Programı ile en başından itibaren Aile Merkezleri’nin çalışmalarının içeriklerinde benzer bir standart yakalamayı ve böylelikle de Aile Merkezleri’nin belli bir kaliteyi tutturmasını amaçladık: “Üzerinde Aile Merkezi yazan yerin içinde Aile Merkezi bulunmalidir". Kalite İşareti her şeyden önce çocukların ve ailelerin teşvik edilip desteklenmesi için kolay erişilebilen olanakların sunulabilmesi için asli nitelikte olan bütün özellikleri barındırmaktadır. Kalite İşaretleri, harici ve bağımsız bir sertifikalandırma kuruluşu tarafından verilmektedir. Bu işaret, dört yıllık bir süre için verilir. Çocukların Eğitimi Hakkında Kanun, “Familienzentrum NRW” kalite işaretine sahip Aile Merkezleri’nin eyalet hazinesinden senede 12.000 avro teşvik almasını öngörmektedir.